فروش خط کش و شابلون مهندسی - طراحی

پارس تجهیز: ۰۹۹۰۵۱۷۷۱۸۲

فروش انواع خط کش و شابلون رسم مهندسی با برند دانش با کیفیت و چاپ منحصر به فرد 1 -اشل مھندسی دو مقیاس 68000ریال 2 -تی رول جفتی، جفتی 90000ریال 3- گونیای 30 سانت جفتی درجه 45+60، جفتی 66000ریال 4 -تختھ رسم ریلی ریلی A3 هر عدد عدد 800000ریال 5- شبلون مربع با مرکب گیر هرعدد 39500ریال 6 -شابلون دایره بت خطکش و نقاله هر عدد 42000ریال 7 -خطکش 50 سانت فلزی چاپ دور هر عدد 42500ریال 8- خطکش طی 60 سانت سر ثابت بدون کاور سر ثابت هر عدد 88000ریال 9- خطکش طی 60 سانت سر ثابت با کاور پارچھ ای هر عدد 105600ریال 10 -خط کش ریلی فلزی 120 سانت قفل و گیره دار هر عدد 367000ریال 11- خط کش ریلی فلزی 90 سانت قفل و گیره دار هر عدد 340000 12- خط کش ریلی فلزی 90 یا 80 معمولی معمولی بدون قفل هر عدد 323000 13- خط کش ریلی فلزی 80 سانت قفل و گیره دار هر عدد 336000ریال 14- خط کش ریلی فلزی 60 سانت قفل و گیره دار تک جعبه هر عدد 280000ریال این محصول تولید اصفهان بوده و از طریق پست برای تمام نقاط کشور با هزینه خریدار قابل ارسال است

پارس تجهیز

خوزستان > شوشتر

۰۹۹۰۵۱۷۷۱۸۲

Email

آدرس: اصفهان خیابان سجاد-خیابان قائم نبش بنبست 6(آبان)

تعداد بازدید: ۳۶۱۳

به روز رسانی: امروز ۱۶:۱۲

شناسه آگهی: ۹۶۸۵۶۸